Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Zaczynamy nabór do katalogu made inSilesia !

Szanowni Przedsiębiorcy,

Uprzejmie informujemy, iż Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ŚCOIE), działające w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, zamierzać wydać drugą edycję katalogu pn. made inSilesia, stanowiącego spis produktów i usług eksportowych województwa śląskiego. Katalog ukaże się w wersji drukowanej, jak i zostanie opublikowany na stronie internetowej ŚCOIE.

Opracowanie zostanie przygotowane w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Celem wydawnictwa jest prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego jak również promocja firm oraz produktów i usług eksportowych z naszego regionu.

Katalog będzie rozpowszechniany podczas spotkań oraz międzynarodowych wydarzeń takich jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze i misje handlowe. Zostanie ponadto przesłany do regionów partnerskich Województwa Śląskiego, do polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych.

Pierwsza edycja katalogu cieszyła się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród firm, jak również wśród uczestników wydarzeń w których brali udział przedstawiciele Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Mamy nadzieję, że nowa edycja również będzie cieszyła się tak dużym powodzeniem! Tutaj można zapoznać się z pierwszą edycją made inSilesia.

 

Umieszczenie wizytówki firmy w katalogu oraz jej promocja są bezpłatne.

Warunkiem wpisu do katalogu jest rejestracja firmy na terenie województwa śląskiego.

Liczba firm, które mogą być promowane jest ograniczona. Planowana jest publikacja maksymalnie 100 wizytówek firm.

Pierwszeństwo mają firmy prowadzące działalność eksportową, jednak w zależności od ilości zgłoszeń promowane mogą być również firmy z potencjałem, które jeszcze nie eksportują swoich wyrobów/usług, lecz planują rozpoczęcie tego typu działalności.

Wizualna forma katalogu tj. rozmieszczenie grafik, tekstów, zdjęć, itp. leży po stronie ŚCOIE. ŚCOIE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przesłanym materiale w szczególności w ramach edycji i korekty tekstu. Ostateczna wersja wizytówki firmy zostanie przesłana do akceptacji osobie wskazanej w Oświadczeniu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie spowoduje nieuwzględnienie prezentacji firmy w katalogu.

JAK ZAMIEŚCIĆ WIZYTÓWKĘ FIRMY W KATALOGU?

  1. Wypełnienie online FORMULARZA REJESTRACYJNEGO Należy w nim umieścić zredagowaną przez Państwa informację tekstową o firmie, w polskiej i angielskiej wersji językowej.
  2. Wypełnienie OŚWIADCZENIA  o wyrażeniu zgody na umieszczenie wizytówki firmy w katalogu.
  3. Przygotowanie materiałów graficznych:

– zdjęcia – maksymalnie 2 szt., prezentujące produkt/y, linie produkcyjne, zespoły itp.,
w rozdzielczości RGB, 300 dpi, min. 10×15 cm (preferowane A4), w systemie kolorów CMYK. Informujemy, że w przypadku materiałów fotograficznych istnieje możliwość oznaczenia ich nazwiskiem autora.

– logo firmy – preferowany zapis w grafice wektorowej, w systemie kolorów CMYK.

Każdy plik winien być podpisany nazwą firmy.

O umieszczeniu wizytówki firmy w katalogu decyduje kolejność zgłoszeń.

Pod uwagę będzie brana data wpływu jednego z dwóch dokumentów (tj. FORMULARZA REJESTRACYJNEGO lub OŚWIADCZENIA).

Termin przesłania całości dokumentacji (rozumianej jako formularz rejestracyjny, oświadczenie, materiały graficzne): do 13 czerwca 2023 r.

Dokumentację prosimy przesyłać na adres mailowy: katalog@slaskie.pl, wpisując w temacie e-maila nazwę firmy.

Zgłoszenie firmy po terminie zostanie odrzucone.

Brak kompletu wymaganych dokumentów w terminie do 13 czerwca 2023 r. skutkuje odrzuceniem zgłoszenia firmy do katalogu.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc możliwe jest wcześniejsze zakończenie naboru.

 

KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE KATALOGU

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Nr tel.: 32 77 44 516

Adres e-mail: katalog@slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej

Załączniki
Skip to content