Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Budynek urzędu miasta o brzasku

Urząd Miejski online i telefonicznie

Zanim przyjdziesz do Urzędu Miejskiego, zadzwoń lub napisz maila, bo może nie musisz wychodzić z domu.

22 kwietnia weszło w życie rządowe rozporządzenie dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. W związku z odmrażaniem gospodarki, został określony katalog spraw, które powinny wykonywać urzędy. Rozporządzenie nie zmienia nic w funkcjonowaniu dąbrowskiego urzędu, który od początku epidemii załatwia wszystkie sprawy mieszkańców – mailowo, telefonicznie, przez biuro podawcze, a w szczególnych sytuacjach osobiście.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej cały czas wykonywał zadania wymienione w rozporządzeniu, a związane z: rejestracją stanu cywilnego, ewidencją ludności i dowodami osobistymi, pomocą społeczną, świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska.

Zanim przyjdziesz do Urzędu Miejskiego, zadzwoń lub napisz maila, bo może nie musisz wychodzić z domu. Telefonicznie lub mailowo uzyskasz informację, czy sprawę można załatwić zdalnie oraz czy jest ona obecnie konieczna.

Od 16 marca, ze względu na obostrzenia wprowadzone w całym kraju, zmienił się tryb pracy Urzędu Miejskiego. Mniej spraw załatwianych jest bezpośrednio, więcej zdalnie – telefonicznie, korespondencyjnie, mailowo czy przez platformę ePUAP.

Najpilniejsze sprawy, które załatwiane są bez konieczności wcześniejszego umawiania:

– sporządzenie aktu zgonu,

– uznanie ojcostwa wraz z wydaniem aktu urodzenia dziecka (pozostałe akty urodzenia online),

– odbiór dowodu osobistego.

PRZYPOMINAMY: od 16 kwietnia każda osoba przebywająca w miejscu publicznym musi zakrywać usta i nos, np. maseczką, szalikiem lub chustą wielofunkcyjną. Prosimy zakrywać twarz w trakcie wizyty w Urzędzie Miejskim.

Kasa Urzędu Miejskiego jest nieczynna. Wszystkie przelewy możesz uregulować online.

Ze względu na dużą liczbę osób dzwoniących, PROSIMY O CIERPLIWOŚĆ podczas próby połączenia się z Urzędem Miejskim. W konkretnych sprawach  prosimy o kontakt z odpowiednim wydziałem – numery telefonów znajdują się poniżej. Nie dzwoń na ogólną infolinię urzędu – WYBIERZ BEZPOŚREDNIO NUMER WYDZIAŁU, z którym chcesz się skontaktować. To ułatwi załatwienie sprawy.

Urząd Stanu Cywilnego

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO:
telefon kontaktowy: 32 295 67 27

UZNANIE OJCOSTWA I REJESTRACJA AKTÓW ZGONU:
telefon kontaktowy: 32 295 67 94

INFORMACJA DOTYCZĄCA ETAPU REALIZACJI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW:
telefon kontaktowy: 32 295 67 38

REJESTRACJA AKTÓW URODZENIA I MAŁŻEŃSTWA:
telefon kontaktowy:
32 295 67 22
32 295 68 16
32 295 68 14

e-mail Urzędu Stanu Cywilnego: usc@dg.pl

Wydział Spraw Obywatelskich

W ZAKRESIE SPRAW MELDUNKOWYCH:
telefon kontaktowy:
32 295 67 16
32 295 69 55

W ZAKRESIE DOWODÓW OSOBISTYCH:
telefon kontaktowy:
32 295 67 61
32 295 9656

W ZAKRESIE POJAZDÓW:
telefon kontaktowy:
32 295 69 02
32 295 67 81
32 295 96 24

W ZAKRESIE PRAWA JAZDY ORAZ UPRAWNIEŃ:
telefon kontaktowy:
32 295 67 92 (prawa jazdy) / 32 295 69 01 (uprawnienia)

KONTAKT W SPRAWIE WYBORÓW:
tel. 32 295 69 28

Email Wydziału Spraw Obywatelskich: obywatelski@dg.pl

Wydział Polityki Społecznej

telefon kontaktowy: 32 295 68 93, 32 295 67 65
Email: wps@dg.pl

Wydział Podatków i Opłat

Kontakt w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego: tel.: 32295 67 51, tel: 32295 67 52
Kontakt w sprawie opłat adiacenckich i planistycznych: tel.: 32295 67 33

telefon kontaktowy:
32 295 67 15

Email Wydziału Podatków i Opłat: astanuch@dg.pl

Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów

Naczelnik Wydziału tel. 784 077 804,  32 295 96 97, email: efudali@dg.pl,  inwestor@dg.pl

Obsługa przedsiębiorców: tel. 662 138 251, 32 295 67 10 email: plelas@dg.pl,

w zakresie wniosków CEIDG: tel. 32 295 67 37,  32 295 69 13,  email: dczarnecka@dg.pl, bkosciow@dg.pl,

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: tel. 32 295 69 54, email: eperzanowska@dg.pl,

Obsługa potencjalnych inwestorów, obsługa trwających procesów inwestycyjnych:

tel. 32 295 69 90, email: pzygmunt@dg.pl,

tel: 32 295 96 97, email: efudali@dg.plinwestor@dg.pl

Zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji
tel. 32 295 69 90, 32 295 68 85, email: pzygmunt@dg.pl,

Wsparcie dla przedsiębiorców, przygotowane przez dąbrowski samorząd – sprawdź szczegóły

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Adresami email do kontaktu są:

Naczelnik Wydziału – tel. 32 295 96 47, email: agrzadziel@dg.pl

Referat Dróg i Transportu – tel. 32 295 67 24, email: pglowacki@dg.pl

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami – tel. 32 295 68 47, email: rzalas@dg.pl

Referat Zieleni i Oczyszczania – tel. 32 295 96 51, email: araus@dg.pl

Referat Zarządzania Energią – tel. 32 295 96 82, email: mmrowka@dg.pl

Każdorazowo rekomenduje się uzgadnianie telefoniczne sposobu wniesienia podania do Wydziału Infrastruktury Miejskiej pod nr tel. 32 295 68 62.

Wydział Ochrony Środowiska

Numer kontaktowy Wydziału Ochrony Środowiska: 32 295 67 18

Email Wydziału Ochrony Środowiska:  email: ekologia@dg.pl

Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
Centrum Aktywności Obywatelskiej

W sprawach związanych z działalnością podmiotów społecznych, wnioskami dotacyjnymi oraz zakładaniem stowarzyszeń i fundacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 668 573 952 bądź emailem cao@dg.pl.

Kontakt telefoniczny  w sprawach związanych z aktywnością obywatelską (w tym konsultacje społeczne, proces DBP 2.0 oraz budżet obywatelski) tel. 518 270 597

Wydział Oświaty

email: oswiata@dg.pl

tel. 32 295 68 35

Rekrutacja do przedszkoli prowadzona jest bez zmian.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Na każdym piśmie dotyczącym prowadzonej przez wydział sprawie jest numer telefonu osoby prowadzącej, wobec tego w razie pytań prosimy kontaktować się z tą osobą telefonicznie, w razie jej absencji pod numerem telefonu 32 2956 867 lub 32 295 96 02
Dodatkowych informacji dotyczących trybu i sposobu załatwiania spraw udzielają pracownicy wydziału pod numerem telefonu: 32 295 96 02, email: architektura@dg.pl

Wydział Geodezji i Kartografii

telefon kontaktowy:
32 295 67 55
32 295 69 68

email: geodezja@dg.pl 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

telefon kontaktowy:
32 295 68 32

email: nieruchomosci@dg.pl

Wydział Inwestycji Drogowych

telefon kontaktowy: 32 295 96 69

email: inwestycje@dg.plzkubik@dg.pl   

Centrum Zarządzania Kryzysowego – Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta

tel. 32 262 44 10, email: osrodek_dysp@dg.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel. 32 295 69 26, emailmjakubczyk@dg.pl

Biuro Rady Miejskiej

tel: 32 295 67 13, email: biuro_rady@dg.pl 

Wydział Inwestycji i Remontów

tel. 32 295 68 39, email: rzwolinski@dg.pl

Wydział Kadr i Płac

tel. 32 295 67 40, email: kadry@dg.pl

Wydział Księgowości

tel. 32 295 67 49, email: ageborska@dg.pl

Wydział Kultury, Sportu i Organizacji Czasu Wolnego

tel. 32 295 6897, email: wjuroff@dg.pl

Wydział Marki Miasta

tel. 32 2956 896, email: zgorska@dg.pl

Wydział Nadzoru i Kontroli

tel. 32 295 68 81, email: nadzorwlascicielski@dg.pl

Wydział Obsługi Urzędu

tel. 32 295 67 00, email: rzeczyznalezione@dg.pl lub administracja@dg.pl

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Inspektora Ochrony Danych

tel. 32 295 6 825, email: mdanecka@dabrowa-gornicza.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

 • ograniczona możliwość umawiania się w siedzibie inspektoratu,
 • wizyta w siedzibie inspektoratu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
 • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

***

POZOSTAŁE JEDNOSTKI MIEJSKIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Od 17 marca 2020 r. odwołane są posiedzenia składu orzekającego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby zainteresowane będą informowane na bieżąco o dalszych działaniach, w tym wyznaczeniu nowego terminu posiedzenia w późniejszym okresie.
 2. Pracownicy socjalni nie przeprowadzają wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania, ale osoby, które są w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, mogą zgłaszać swoje potrzeby telefonicznie lub emailem do pracowników socjalnych.
 3. Osoby, które ubiegają się o pomoc finansową, proszone są o podanie numeru konta bankowego, na które można przelać świadczenia, a w przypadku jego braku o założenie konta bezpośrednio w MOPS.
 4. Centrum Integracji Społecznej,  ul. Wapienna 17, zawieszona działalność.
 5. Klubu Integracji Społecznej zawieszony, ale cały czas można uzyskać wsparcie telefoniczne pod numerem tel. 571 332 366.

Zawieszona została również działalność:

 • placówek wsparcia dziennego,
 • Dziennego Domu Senior i Wigor, siedziba główna ul. Morcinka 1 i filii: nr 1 ul. Korczaka 9a, nr 2 ul. Jaworowa 4a
 • Środowiskowego Domu Samopomocy, siedziba główna ul. Morcinka 15, filia ul. Swobodna 59
 • Warsztatów Terapii Zajęciowej, ul. Św. Antoniego 107.
 • Działalność Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień przy ul. Karola Adamieckiego 13. Codziennie, w godzinach od 19:00 do 22:00 pod numerem telefonu 571332386 lub 322681222 dyżurują konsultanci „Telefonu Zaufania”, którzy udzielają specjalistycznego wsparcia.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych:

 • Podjęto decyzję o zamknięciu w weekendy targowisk miejskich przy ul. Tysiąclecia i Ludowej.
 • Ograniczono dostęp do budynków administracji i dyrekcji.
 • Odwołane zostały przyjęcia w ramach skarg i wniosków.
 • Na stronie internetowej umieszczona zostanie informacja dla mieszkańców o utrudnieniach.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Wstrzymano odwiedziny dzieci w podległych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami

Od 16 marca do odwołania obsługa klientów w MZGO odbywa się tylko zdalnie – telefonicznie, poprzez E-Puap, , mailowo. Bieżące informacje na stronie internetowej.

Od 22.04.2020 w sprawach pilnych (po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu) można załatwić sprawę związaną z gospodarowaniem odpadami bezpośrednio w siedzibie MZGO przy Al. Piłsudskiego 34c.

Punkt obsługi na stanowisku nr 19 w UM jest nieczynny.

Bieżące informacje na stronie internetowej.
tel. 32 264 46 23
email: sekretariat@mzgodg.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej od dnia 13.03.2020 r. do odwołania zawiesza bezpośrednią obsługę klientów. Prosimy o pozostanie w domu i załatwianie spraw urzędowych w formie:
– elektronicznej
– telefonicznej
– drogą pocztową
– poprzez e-PUAP

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: https://dabrowagornicza.praca.gov.pl
Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl
Profil zaufany ePUAP: proces oraz wszelkie informacje na temat zakładania profilu zaufanego znajdziecie Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
https://www.zus.pl/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/profil-zaufany-epuap1

Jeżeli rejestracja elektroniczna byłaby z jakichś względów niemożliwa, istnieje możliwość wypełnienia niżej wymienionych dokumentów, wydrukowania ich, podpisania odręcznie i przesłanie pocztą lub w ostateczności dostarczenie do Urzędu (do wyznaczonego miejsca Biura Podawczego).
UWAGA! Brak własnoręcznego podpisu na powyższych dokumentach będzie skutkowało brakiem rejestracji.

Obsługa elektroniczna kada@pup-dg.pl i telefoniczna tel. 32 262 37 39, 32 262 29 39

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy: www.dabrowagornicza.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje na fb: https://www.facebook.com/pupdg/

Obsługa osób bezrobotnych

– rejestracja, zasiłki, zaświadczenia, dodatki aktywizacyjne wew. 265, 246, 215, 255, 248

Kierownik wew. 245,246.

Elektroniczna rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: www.praca.gov.pl

Obsługa pracodawców

– oferty pracy, rekrutacje wew. 232

– szkolenia wew. 206, 211

– staże wew. 225, 226

– prace interwencyjne, doposażenie stanowisk wew. 212

– zatrudnianie cudzoziemców wew. 244, 233

Kierownik wew. 231, 229.

Informacje w sprawie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności wew. 227,228,  231.

Skip to content