Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Ukraińcy na rynku pracy. To warto wiedzieć

Obywatele Ukrainy, na podstawie specustawy, mogą na nowych warunkach podejmować pracę w Polsce i zakładać działalność gospodarczą. Warto wiedzieć, jak legalnie zatrudnić Ukraińca, a także jak może rozpocząć własną działalność.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej, informacje w sprawie zatrudniania cudzoziemców można otrzymać pod numerami: 32 262 37 39 wew. 233 lub 244, 786863294. Obywatele Ukrainy mogą również rejestrować się w PUP jako bezrobotni. W tym temacie można kontaktować się z numerem tel. 32 262 37 39 wew. 255. W sprawie zakładania działalności gospodarczej pomocą służy Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów UM – 32 295 67 37.

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy

Wystarczy, że w pracodawca ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy poinformuje urząd pracy – właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy. Robi się to elektronicznie, na portalu praca.gov.pl

Ta procedura dotyczy zarówno obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku, jak i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej podstawie, na przykład zezwolenia na pobyt czasowy.

Co trzeba podać w zgłoszeniu do urzędu pracy

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
 • dane osobowe cudzoziemca
 • informacje dotyczące wykonywanej pracy.

Informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi:

 • nazwę albo imię (imiona) i nazwisko
 • adres siedziby albo miejsca zamieszkania
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym
 • numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
 • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej
 • symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę.

Dane osobowe cudzoziemca:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • płeć
 • obywatelstwo
 • rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument
 • numer PESEL – o ile został nadany.

Informacje dotyczące wykonywanej pracy:

 • rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy
 • stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy
 • miejsce wykonywanej pracy.

Własna działalność gospodarcza

Obywatel Ukrainy, który:

 • przebywa w Polsce legalnie oraz
 • posiada numer PESEL,

może założyć działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatel Polski, w dowolnej formie.

To oznacza, że taka osoba może założyć zarówno firmę jednoosobową, czyli działalność gospodarczą osoby fizycznej i zarejestrować ją w CEIDG, jak i dowolną spółkę osobową lub kapitałową, w tym spółkę jawną i partnerską, i zarejestrować ją w KRS.

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, którzy działają w Polsce. Swój wpis w rejestrze można obsługiwać online, w Koncie Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl – tu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy jest bazą danych i rejestrem przedsiębiorców. W KRS rejestrują się: spółki jawne, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i instytuty działające w Sieci Badawczej Łukasiewicz, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, inne osób prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru, oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium, główne oddziały zagraniczne zakładów ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, instytucje gospodarki budżetowej.

W Dąbrowie Górniczej obywatele Ukrainy zainteresowanie rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą kontaktować się z Wydziałem Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów UM. Pod numerem 32 295 67 37 otrzymają niezbędne informacje, pracownicy pomogą również dopełnić wszystkie niezbędne procedury w CEIDG.

2022.03.16 DG – Centrum. PKZ. Pierwsze Dąbrowskie Forum dla Ukrainy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

Gdzie szukać pracy

Oprócz rejestracji w PUP, obywatele Ukrainy mogą szukać zatrudnienia na „własną rękę”. Pojawia się dla nich coraz więcej ofert i miejsc, gdzie mogą zostawiać swoje zgłoszenia.

 • Facebookowa grupa

Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, z myślą o lokalnym biznesie i mieszkańcach Ukrainy, którzy znaleźli się w Dąbrowie Górniczej i jej okolicach, stworzył facebookową grupę Dam pracę szukam pracy (Шукаю роботу) na terenie Dąbrowy Górniczej Zagłębia

Można zamieszczać w niej ogłoszenia o gotowości do zatrudnienia Ukraińców, a przyjezdni mogą zgłaszać chęć jej podjęcia, m.in. z informacjami o swoich kwalifikacjach zawodowych czy branżach, w których są w stanie pracować.

 • KSSE S.A. wspiera

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., na stronie www.ksse.com.pl/strefa-wsparcia-ukraina-zespol-szybkiego-reagowania, uruchomiła „Strefę Wsparcia”. Ma być m.in. miejscem, w którym inwestorzy mogą zamieszczać oferty zatrudnienia i określać aktualne potrzeby kadrowe związane z działalnością ich przedsiębiorstw.

Na miejskim portalu internetowym, w dziale Pomoc Ukrainie, można znaleźć inne ważne informacje dla uchodźców, dotyczące m.in. przekraczania granicy, pobytu w Polsce i uzyskania pomocy, a także informacje dla oferujących wsparcie.

Skip to content