Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Staż albo własna działalność. Urząd Pracy przyznaje dotacje

Powiatowy Urząd Pracy ma propozycje dla bezrobotnych. Mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo skorzystać ze stażu. Chęć przyjęcia stażystów mogą zgłaszać także pracodawcy.

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej prowadzony będzie od 3 do 5 lipca. Finansowe wsparcie, w maksymalnej wysokości ponad 40 tys. zł, może trafić do 28 osób (14 kobiet i 14 mężczyzn).

Własna działalność

Dotację będzie można przeznaczyć m.in. na zakup urządzeń, maszyn, towarów, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów usług i materiałów reklamowych. We wniosku trzeba będzie m.in. opisać, na czym ma polegać działalność i w jakiej branży będzie prowadzona; wskazać oferowane produkty czy usługi, a także potencjalnych klientów; wyszczególnić koszty i skalkulować zyski; przeanalizować ryzyko, jakie może wystąpić podczas realizacji swojego biznesowego planu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i przebiegu naboru na stronie dabrowagornicza.praca.gov.pl

Staże

PUP w swojej ofercie dla szukających pracy ma także programy stażowe, które pozwolą na zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności. Skorzystać będzie mogło z nich 76 osób. Staże trwają 3 albo 6 miesięcy. W tym czasie każdy uczestnik otrzymuje stypendium stażowe za każdy miesiąc w wysokości 1 790,30 zł, zwrot kosztów przejazdu, refundację kosztów opieki nad dziećmi do 6 roku życia, dziećmi niepełnosprawnymi do 7 roku życia lub osobami zależnymi. Szczegółowe informacje.

Propozycja dla pracodawców

Chęć przyjęcia stażystów mogą zgłaszać także pracodawcy. Stażyści mogą trafić do nich na 3 lub 6 miesięcy, a ich wynagrodzenie w formie stypendium pokryje PUP. Więcej informacji.

Działania nastawione na wsparcie poszukujących pracy prowadzone są w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Skip to content