Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Śląski Pakiet dla Gospodarki – Inwestycje w MŚP

W ramach III filaru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki przedsiębiorcy mogą skorzystać z dodatkowych środków przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP. W celu utrzymania miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku zagrożenia zdrowia publicznego oraz utrzymania ich konkurencyjności ogłoszony zostanie konkurs „Inwestycje w MŚP”.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości pracuje nad opracowaniem zasad dla nowego typu projektu. Konkurs zostanie ogłoszony w II kwartale 2020 roku i zostanie przeprowadzony w formule zamkniętej. W ramach konkursu przewiduje się między innymi:

  • udzielanie wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MŚP wdrażającym innowacje w skali przedsiębiorstwa (dotychczas wymaganym poziomem była skala regionu);
  • wsparcie inwestycji przyczyniających się do utrzymania miejsc pracy/ tworzenia nowych miejsc pracy czy dywersyfikacji prowadzonej działalności;
  • wsparcie inwestycji prowadzących do zmiany procesu produkcji/procesu świadczenia usług czy zmiany w organizacji pracy;
  • zastosowanie pomocy de minimis i zwiększenie intensywności pomocy do 85% kosztów kwalifikowalnych lub programu pomocowego zaakceptowanego przez KE;
  • sfinansowanie kosztów związanych z przedsięwzięciem takich jak: nabycie nowych i używanych maszyn, urządzeń, wynagrodzenia pracowników w okresie realizacji projektu, zakup surowców i materiałów niezbędnych do rozpoczęcia produkcji/świadczenia usług oraz koszty pośrednie;
  • w stosunku do dotychczasowych konkursów poszerzenie katalogu dokumentów poświadczających posiadanie środków własnych w celu spełnienia warunku dot. posiadania zasobów finansowych;
  • skoncentrowania się na przedsiębiorstwach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego poprzez m.in. uwzględnienie kryterium punktowego za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim.

Pomoc koncentruje się w szczególności na podmiotach prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, dlatego też przy naborze projektów do konkursu wprowadzone będzie kryterium punktowe za właściwość urzędu skarbowego zlokalizowanego w województwie śląskim. Przewidywany poziom wsparcia sięgnie 85% (w oparciu o pomoc de minimis), a maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 800 tys.

Dla przedsiębiorców zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi spotkania informacyjne w postaci webinarów. Materiały z pierwszego webinarium udostępnione zostały na stronie instytucji. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi wsparcia MŚP w ramach tego konkursu.

Skip to content