Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Rząd przygotowuje mechanizmy wsparcia dla MŚP

W związku z pogarszającą się płynnością finansową firm spowodowaną sytuacją epidemiologiczną Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, skierował do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego list z apelem o wprowadzenie dobrowolności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców na okres 6 miesięcy, przy pozostawieniu obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Z powodu pandemii koronawirusa polska gospodarka stanęła przed ogromnym wyzwaniem — podkreślił. Rzecznik MŚP zaapelował do Premiera o podjęcie niestandardowych i odważnych działań, które w jego ocenie są konieczne w ekstremalnie trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się polska gospodarka.

Jeszcze w tym tygodniu ma zostać przedstawiony projekt ustawy, która będzie pakietem osłonowym dla firm, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  Regulacje w niej zawarte mają pomóc przedsiębiorcom — szczególnie tym, w których biznesy najmocniej uderza obecna sytuacja — przetrwać ten trudny czas. Na tyle, na ile to będzie możliwe, chcemy pomóc im w zachowaniu stabilności ich biznesów i wynagrodzeń pracowników — komentuje Jadwiga Emilewicz, Minister Rozwoju.

Za najważniejsze działania uznała dostarczanie kapitału obrotowego małym firmom. Dlatego rozszerzony zostanie mechanizm pomocy de minimis przez podniesienie limitów kredytowych dla małych firm, a gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego tego mechanizmu dla firm wzrosną z 60% do 80%. Wsparcie skierowane będzie do MŚP ze wszystkich branż. Według szacunków możliwe jest udzielenie 40-45 tys. gwarancji dla 18 tys. beneficjentów rocznie. Gwarancje de minimis umożliwią uruchomienie akcji kredytowej dla MŚP w kwocie ok. 12 mld zł rocznie.

Dla wszystkich zainteresowanych ulgami, umorzeniami, zawieszeniem działalności czy zasiłkami opiekuńczymi ZUS oferuje specjalną infolinię (22 560 16 00). W projektowanej ustawie ma znaleźć się również zapis umożliwiający, aby te czynności — ze względu na stan nadzwyczajny — były wykonywane bez żadnych opłat. Analogiczne regulacje mają również odnieść do opłat w urzędach skarbowych.

Jednocześnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wydało w piątek rekomendacje dla instytucji, w tym m.in. urzędów marszałkowskich, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wojewódzkich urzędów pracy. Jak podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, szefowa tego resortu, będą one mogły stosować odstępstwa od ogólnych zasad w rozliczaniu pieniędzy UE. Instytucje te będą mogły w uzasadnionych przypadkach wydłużyć terminy naborów, a także rozliczania i zamykania inwestycji unijnych. W grę wchodzi również możliwość rozliczania kosztów szkoleń i wyjazdów, które się nie odbyły z powodu koronawirusa. Pracujemy z Komisją Europejską nad rozwiązaniami, które w obecnej sytuacji pozwolą na bardziej elastyczne podejście do projektów realizowanych z dofinansowaniem UE — zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Szczegółowe informacje o proponowanych przez rząd rozwiązaniach można znaleźć w serwisie gov.pl.

 

Skip to content