Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Do 15 stycznia 2021 r. przedłużony nabór uczestników do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie samozatrudnienia 40 mieszkańców miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Będzin (30 kobiet i 10 mężczyzn), w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, zmierzające do długotrwałej aktywizacji zawodowej i przybliżenie ich do rynku pracy do 07.2022 r.

Uczestnicy programu na początku przejdą szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w tematach: aspekty formalno-prawne, biznes plan, moduł prawny, finansowy i marketingowy. Ze wsparciem doradcy przygotują również biznes plan. Dotację w kwocie 23 tys. 50 zł będą musieli przeznaczyć na zakupy związane z uruchomieniem działalności. Skorzystają również ze wsparcia pomostowego, czyli dotacji na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie funkcjonowania na rynku. Jego wysokość to równowartość minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie podstawowe udzielane będzie przez pół roku, a przez kolejne sześć miesięcy wsparcie przedłużone.  Od uczestników wymagane będzie wniesienie wkładu własnego na poziomie ok. 5,76% wartości wsparcia pomostowego.

Szczegóły nt. rekrutacji dostępne są tutaj.

Skip to content