Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA o III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszaru Śródmieścia – część A”

Opracowaliśmy projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla obszaru Śródmieścia – część A”. Powiedz, co o nim myślisz!

31 października rozpoczęliśmy wyłożenie do publicznego wglądu przedmiotowego planu. Od tego dnia projekt planu miejscowego dostępny jest na:

oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego, w Wydziale Urbanistyki i Architektury (stanowisko nr 10 BOK).

Projektant planu będzie pełnił dyżur w dniu 9 listopada w godzinach 13:00 – 17:00.

Będzie również możliwość porozmawiania nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu podczas dyskusji publicznej, która odbędzie się 16 listopada o godz. 15 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim.

Wyłożenie do publicznego wglądu przedmiotowego planu będzie trwać do 24 listopada, natomiast uwagi można składać do 11 grudnia włącznie. Uwagi mogą być wnoszone w formie:

1. papierowej na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza

2. elektronicznej: poprzez platformę ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: architektura@dg.pl

Skip to content