Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

dotacje

Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

Kolejni bezrobotni z Dąbrowy Górniczej mają szansę otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie może sięgnąć prawie 27,5 tys. zł. Propozycja skierowana jest do osób do 30 roku życia.

Wnioski na dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej przyjmowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej od 12 do 14 października.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotni. Osoby w wieku 18-24 lata (do dnia 25-tych urodzin) muszą spełnić dodatkowy warunek, czyli  być zarejestrowanym jako bezrobotny przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu będą musieli m.in. precyzyjnie opisać, na czym będzie polegać działalność i w jakiej branży będzie prowadzona; szczegółowo opisać i scharakteryzować oferowane produkty czy usługi; dokonać analizy ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem konkurencji; wskazać potencjalnych klientów, sposoby dotarcia do nich i ich pozyskania; wyszczególnić koszty i skalkulować zyski.

5 i 6 października odbędą się spotkania online, na których omówiony zostanie m.in. regulamin przyznawania dofinansowania, sposoby prawidłowego wypełnienia wniosku i kryteria kwalifikowania się do projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i przebiegu naboru na stronie dabrowagornicza.praca.gov.pl

We wrześniu dąbrowski PUP przeprowadził nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, w którym przewidziano wsparcie dla 24 osób. Tym razem środki może uzyskać 8 osób.

Planujący rozpoczęcie przygody z biznesem, mogą również skorzystać z bezpłatnego i kompleksowego wsparcia, jakie oferuje Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości. Informacje na stronie www.dg.pl/pazdziernik-dla-przedsiebiorczych

Skip to content