Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

dotacje

Nabór wniosków na dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności dla osób 30+

24 bezrobotnych z Dąbrowy Górniczej ma szansę otrzymać wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie może sięgnąć prawie 27,5 tys. zł.

Wnioski na dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej przyjmowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej od 7 do 9 września.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby powyżej 30 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa śląskiego, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako bezrobotne, mające sporządzony w dniu składania wniosku o dofinansowanie Indywidualny Plan Działania uwzględniający rozpoznanie możliwości ubiegania się o dofinansowanie, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– kobiet,
– osób powyżej 50 roku życia,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach,
– imigrantów,
– reemigrantów,
– osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
– mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • nie są osobami z niepełnosprawnościami,
  • nie są osobami długotrwale bezrobotnymi,
  • nie są osobami o niskich kwalifikacjach,
  • nie są imigrantami,
  • nie są reemigrantami,
  • nie są osobami odchodzącymi z rolnictwa i członkami ich rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i przebiegu naboru na stronie dabrowagornicza.praca.gov.pl

Osoby planujące rozpoczęcie przygody z biznesem, mogą również skorzystać z bezpłatnego i kompleksowego wsparcia, jakie oferuje Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości. Czytaj więcej.

Skip to content