Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Miasto wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Dąbrowy Górniczej, którzy ze względu na pandemię znaleźli się w trudnej sytuacji, mogą skorzystać ze wsparcia przygotowanego przez dąbrowski samorząd.

Przedsiębiorcy mogą m.in. skorzystać z odroczeń podatkowych i obniżki czynszu za lokal.

– płatności podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, ale też np. od środków transportu, na wniosek przedsiębiorców, mogą być odraczane za okres od marca do maja włącznie lub rozkładane na raty.

Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby fizyczne
Wniosek o odroczenie płatności podatku – osoby prawne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby fizyczne
Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej – osoby prawne

Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorcy oraz dokumenty wynikające z przepisów prawa – art. 67 b. Ordynacji podatkowej.

Wypełnione formularze, dokumenty i ewentualne pytania, przesyłać na: astanuch@dg.pl

Wnioski można składać za pomocą platformy ePUAP,  złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Informacje na temat wniosków pod numerem: 32 2956715, e-mail: astanuch@dg.pl

– przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, w szczególności z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. będą mogli wnioskować o zmniejszenie czynszu do 80% dotychczasowego

Wnioski przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl

– przedsiębiorcy mogą również wykorzystać wpłaconą kaucję na poczet zaległego czynszu, z zastrzeżeniem, że najemca uzupełni ją później

Wnioski przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl

– w najtrudniejszych przypadkach – na zasadzie spisanego porozumienia – miasto może wyrazić zgodę na czasowe niekorzystanie z lokalu – wyłącznie w przypadku, gdy najemca wykaże, że decyzją wojewody jego działalność musiała zostać wstrzymana (zakaz otwarcia lokalu do odwołania) np. pub, restauracja, inny lokal gastronomiczny.

Wnioski przesyłać na: mzbm@mzbm.com.pl

Dodatkowe informacje: MZBM – Dział Umów i Zamówień Publicznych: 32 260 86 46

Ze wsparcia dotyczącego spraw podatkowych i lokalowych mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalność została dotknięta konsekwencjami pandemii. Każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie.

Dąbrowscy przedsiębiorcy mogą załatwiać sprawy przez system ePUAP, są także na bieżąco obsługiwani przez Wydział Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod numerami telefonów:  32 295 67 37, 32 295 69 13, 662 138 251. Bieżące informacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie www.dabrowa-gornicza.com

Aby ułatwić Państwu korzystanie z usług CEIDG online, przygotowaliśmy krótki film instruktażowy, w którym prezentujemy jak uzyskać profil zaufany i aktywować przy jego pomocy konto w serwisie CEIDG:

http://www.dabrowa-gornicza.com/zostanwdomu-zloz-wniosek-w-ceidg-bez-wychodzenia-z-domu/

 

Przedsiębiorcy mogą korzystać z porad doradców w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Konsultacje online dotyczą m.in.: marketingu, biznesu, księgowości, prawa i sprzedaży. Infolinia DIP dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – 533 322 578 czynna w godzinach:
poniedziałek 15-19
wtorek 8-13
środa 8-13
czwartek 15-19
piątek 8-10

W Dąbrowie Górniczej usługodawcy i prowadzący sklepy, którzy realizują dostawę zakupów i usługi u klientów, mogą przyłączyć się do akcji #KupujLokalnie. Lista firm zostanie opublikowana na oficjalnym portalu dg.pl i w miejskich mediach społecznościowych. Szczegóły

Nabór wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór ciągły wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Wnioski można składać:

– za pośrednictwem platformy ePUPAP lub praca.gov.pl. Złożenie wniosku w postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,
– pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa Górnicza,
– w siedzibie Urzędu.

Ze względu na obecną sytuację wynikającą z postępującego zagrożenia epidemiologicznego w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej rekomenduje składanie wniosków w postaci elektronicznej.

Formularz wniosku, instrukcja i zasady udzielania pożyczki do pobrania poniżej.

Instrukcja dot. udzielenia pożyczki

Zasady udzielania pożyczki

Wniosek o udzielenie pożyczki pdf

Wniosek o udzielenie pożyczki. docx

Skip to content