Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Działka przy ul. Szpakowej

Położenie

Adres
ul. Szpakowa
Dąbrowa Górnicza
Dzielnica
Sikorka
Województwo
śląskie

Podstawowe informacje

Warunki nabycia/udostępnienia
do wynajęcia

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, o kształcie wieloboku. Teren działki płaski, pokryty niską zielenią nieuporządkowaną oraz drzewami. Działka nieogrodzona – wzdłuż północnej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Sprzedaż działki oznaczonej numerem 563/60 nastąpi wraz ze zbyciem 1/5 udziału w działce niezabudowanej oznaczonej numerem 563/61 (obręb Sikorka) stanowiącej drogę wewnętrzną. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Szpakowej przez gminną drogę wewnętrzną (część działki oznaczonej numerem 640/1 oraz działki oznaczone numerem 562/1 i 563/52) oraz wyżej wymieniony udział w drodze wewnętrznej. W pobliżu znajdują się sieci uzbrojenia technicznego w postaci sieci gazowej, wodociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej. Przyłączenie obiektu do sieci infrastruktury technicznej możliwe będzie na warunkach określonych przez dysponentów sieci. Według klasyfikacji użytków zawartej w ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie z obowiązującym planem pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki – Bugaja – Tucznawy”, zatwierdzonym Uchwałą numer XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014 roku, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pozycja 1999 z dnia 4 kwietnia 2014 roku, działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem 48MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 322956833 lub 322956830 oraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ulica Graniczna 21, II piętro, pokój 230 lub 201 – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów.

 

Skip to content