Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej w ramach programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza (III)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski będzie można składać w terminie od 23.04.2018 r. do 25.04.2018 r.

O dofinansowanie może ubiegać się osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki:

  • pozostaje bez pracy i jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna,
  • ma ustalony I lub II profil pomocy,
  • nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej/ gimnazjum/ szkoły ponadgimnazjalnej/ szkoły wyższej w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie  dziennym,
  • nie uczestniczy i nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

Dodatkowo osoba w wieku 18-24 lata musi być  zarejestrowana jako osoba bezrobotna przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące, liczony od daty ostatniej rejestracji do dnia otrzymania propozycji dofinansowania kosztów podjęcia działalności gospodarczej.

Powyższe kryteria do udziału w projekcie muszą być spełnione zarówno na dzień weryfikacji Ankiety zgłoszeniowej do projektu, jak również na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie.

Udzielenie dofinansowania planuje się dla 23 osób w maksymalnej wysokości 25 533,54 zł na osobę.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie dąbrowskiego Urzędu Pracy w pok. nr 30 (I piętro) i pod numerem telefonu 32 262-37-39 wew. 227 lub 228.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych oraz potrzebne dokumenty można znaleźć tutaj.

Skip to content