Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Invest in Dąbrowa Górnicza

Dąbrowskie Forum dla Ukrainy/Домбровський Форум для України

 W każdą środę w godz. 17:00 – 19:00 w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej organizowane są spotkania dla obywateli Ukrainy pod nazwą Dąbrowskie Forum dla Ukrainy.

Jest to przestrzeń gdzie osoby, które znalazły schronienie w naszym mieście mogą się spotkać, nawiązać relacje, jak również uzyskać ważne informacje dot. możliwości uzyskania pomocy.

Rozszerzamy ofertę Forum

Począwszy od 23.03.2022 r. odbywać się będą Targi Pracy. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia będą miały możliwość uzyskania ofert pracy (również w wersji przetłumaczonej na język ukraiński), jak również okazję do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami biorącymi udział w Targach.

Zapraszamy do udziału w Targach Pracy w każdą środę w godz. 14:00 – 16:00  w Pałacu Kultury Zagłębia, sala Agora, I piętro.

Pracodawców zainteresowanych złożeniem oferty pracy lub do udziału w Targach prosimy o kontakt telefoniczny z Powiatowym Urzędem Pracy w Dąbrowie Górniczej pod nr tel. 786 863 324.

 

Кожної середи від 17:00 – 19:00 у Палаці культури Заглембе в Домбровій Ґурнічі організовуються зустрічі для громадян України під назвою Домбровський форум для України.

Це простір, де люди, які знайшли притулок у нашому місті, можуть зустрітися, налагодити стосунки, а також отримати важливу інформацію про можливість отримання допомоги.

Розширюємо пропозицію Форуму

Починаючи з 23.03.2022 р. відбудеться Ярмарок вакансій. Особи, зацікавлені в працевлаштуванні, матимуть можливість отримати пропозиції роботи (також у перекладі українською мовою), а також можливість безпосередньо зв’язатися з роботодавцями, які беруть участь у Ярмарку.

Запрошуємо до участі у Ярмарку вакансій щосереди від 14:00 – 16:00 у Палаці культури Заглембе, кімната Агора, 1 поверх.

Роботодавцям, які бажають подати пропозицію роботи або взяти участь у Ярмарку, звертатися до Повітового управління зайнятості в Домбровій Гурнічі за телефоном 786 863 324.

Skip to content