Invest in DG

Dąbrowa Górnicza jest ważnym ośrodkiem Aglomeracji Górnośląskiej, która skupia czternaście miast województwa śląskiego (najbardziej zurbanizowanego obszaru w Polsce, stolica województwa-Katowice).

ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska Pon - Śr 7:30 - 15:30, Czw 7:30 - 18:00, Pt 7:30 - 13:00 +48 32 295 69 90 inwestor@dg.pl +48 32 295 67 10 przedsiebiorca@dg.pl

Nieruchomość inwestycyjna przemysłowo-usługowa – Tucznawa – 6,1483 ha


Położenie

Adres
ul. Innowacyjna
Dąbrowa Górnicza
Dzielnica
Tucznawa
Województwo
śląskie
Oznaczenie geodezyjne
działki nr 16/9, k.m. 5 i 1101/6 k.m. 6 – obręb Tucznawa
Działka jest objęta KSSE

Powierzchnia nieruchomości

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)
6,1483 ha
Kształt działki
prostokąt
Możliwość połączenia terenu
✔ O sąsiedni kompleks „B12” o pow. 5,6632 ha

Informacje dotyczące nieruchomości

Właściciel/ Właściciele
Własność Gminy Miasta Dąbrowa Górnicza
Warunki nabycia/udostępnienia
Sprzedaż
Orientacyjna cena netto gruntu
85 PLN/m2

Sytuacja planistyczna

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
Przeznaczenie w MPZP
Wielofunkcyjna strefa przemysłowo-usługowa
Składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji
Ograniczenia wysokości budynków
Wskaźnik dopuszczalnej zabudowy
100%

Charakterystyka działki

Obecne użytkowanie
Teren wolny od zabudowy porośnięty krzewami
Różnica poziomów terenu
22 m
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych
Poziom wód gruntowych
2-20m
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu?
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu
Przeszkody podziemne
Przeszkody występujące na powierzchni terenu
Istniejące ograniczenia ekologiczne
  1. nakaz ograniczenia uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi przez wszystkich użytkowników, do granic terenu, do którego odnosi się tytuł prawny,
  2. obowiązek ochrony przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w fazie jego eksploatacji i likwidacji,
  3. nakaz realizacji odwodnienia parkingów i dróg dojazdowych z uwzględnieniem neutralizacji ścieków deszczowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi,
  4. gromadzenie i usuwanie odpadów winno być zgodne z zasadami ochrony środowiska określonymi w odrębnych przepisach,
  5. zakaz prowadzenia gospodarki mogącej mieć negatywny wpływ na ochronę podziemnych zasobów wody pitnej,
  6. niewykorzystane dla funkcji podstawowej i dopuszczalnej tereny winny być zagospodarowane zielenią.
Budynki i zabudowania na terenie

Połączenia transportowe

Dojazdowa droga do terenu
✔ Gminna asfaltowa o szerokości użytkowej 7 m
Austostrada/droga ekspresowa/droga krajowa
Droga wojewódzka DW786: 2,8 km
Droga wojewódzka DW780: 6 km
Droga krajowa DK94: 8,5 km
Droga ekspresowa S1: 6,5 km
Autostrada A4: 25 km
Autostrada A1: 25 km
Kolej
Dąbrowa Górnicza – stacja kolejowa Ząbkowice: 5,5 km
Euroterminal, terminal przeładunkowy – Sławków: 15 km
Bocznica kolejowa w terenie
Najbliższe lotnisko międzynarodowe
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach: 25 km
Najbliższe miasto wojewódzkie
Katowice: 30 km

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: w granicy działki
Napięcie: 20 kV
Dostępna moc: 1-5 MW.

Gaz na terenie
Odległość przyłącza do granicy działki: 700 m
Średnica rury: gazociąg średniego ciśnienia fi 160 PE
Dostępna objętość: 345 m3/h.

Woda przeznaczona do celów socjalnych na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: w granicy działki

Woda przeznaczona do celów przemysłowych na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: w granicy działki
Dostępna objętość: 18 m3/24h

Kanalizacja na terenie
Odległość przyłącza od granicy terenu: w granicy działki
Dostępna objętość: 16,2 m3/24h

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

Telefony
Odległość przyłącza od granicy terenu: w granicy działki

Informacje o projekcie

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.

Skip to content