TŁO
1
2
3
4
RSS
Miejsce silnego wzrostu

Teren przemysłowo - usługowy TUCZNAWA

Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej dzielnicy miasta – Tucznawie. W otoczeniu zakłady przemysłowe: URSA, ArcelorMittal Poland SA, JSW KOKS SA. Dostęp drogowy z różnych kierunków, w pobliżu drogi krajowe DK-1 Cieszyn - Gdańsk, DK-94 Kraków - Wrocław.

 

Dojazd do nieruchomości możliwy jest z 2 kierunków: 

Zachód - połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką nr 796 (ul. Idzikowskiego) – droga asfaltowa,

Południe - połączenie komunikacyjne ulicą Inwestycyjną z drogą wojewódzką nr 790 (ul. Gołonoska) –   droga asfaltowa.

Do centrum miasta można dojechać drogami krajowymi oraz Aleją Józefa Piłsudskiego.

 

Komunikacja publiczna

Dzielnica Tucznawa obsługiwana jest przez komunikację publiczną. Przystanki autobusowe zlokalizowane są w ulicach: Szosowej, Idzikowskiego, Dąbrowszczaków.

Linie autobusowe:

140 (Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy – Tucznawa Remiza)

237 (Tucznawa Remiza – Gołonóg Osiedle)

637 (Dąbrowa Gornicza Urząd Pracy – Siewierz Dom Kultury)

903N linia nocna (Dąbrowa Górnicza – Gołonóg PKP - Zajezdnia)

 

Powierzchnia: 222,3668 ha. Część terenu, 72,7768 ha jest objęte granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza, własność pełna. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – KA1D/00027120/7, KA1D/00028742/0 oraz KA1D/00033808/9.

Oznaczenia geodezyjne:

Działki będące własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, opisane w księdze wieczystej nr KA1D/00027120/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, położone w Dąbrowie Górniczej obręb Tucznawa, objęte granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Sosnowiecko-Dąbrowskiej – obszar „Tucznawa”:

Kompleks A1: nieruchomość ozn. nr geod.  1102, o pow.  5,4409 ha   (k.m.1) oraz nieruchomość ozn. nr geod. 1106 o pow. 12,5622 ha   (k.m.2),  w sumie 18,0031 ha

Kompleks A2: nieruchomość ozn. nr geod.  1108, o pow. 7,9974 ha (k.m.2) oraz nieruchomość ozn. nr geod.  1116, o pow.  3,6214 ha  (k.m.3), w sumie 11,6188 ha

Kompleks A4: nieruchomość  ozn. nr geod. 1109, o pow.  5,2044 ha (k.m.2)

Kompleks A5: nieruchomość ozn. nr geod. 1110,  o pow.  7,8359 ha (k.m.2)

Kompleks A6: nieruchomość ozn. nr geod.  1104, o pow.  5,0999 ha (k.m.1)

Kompleks A8: nieruchomość ozn. nr geod. 1111, o pow.  2,9241 ha (k.m.2)

Kompleks A11: nieruchomość ozn. nr geod. 1121, o pow. 1,9420 ha (k.m.5)

 

Działki będące własnością Gminy Dąbrowa Górnicza, opisane w księdze wieczystej nr KA1D/00027120/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, położone w Dąbrowie Górniczej obręb Tucznawa, określane jako „Dąbrowska Strefa Aktywności Gospodarczej”:

Kompleks B1: nieruchomość ozn. nr geod.  13/2 (k.m. 3), o pow. 6,2739 ha.

Kompleks B2: nieruchomość ozn. nr geod.  13/1 (k.m. 3), o pow. 10,7141 ha.

Kompleks B3: nieruchomość ozn. nr geod. 13/6 (k.m. 3) ,o pow. 7,9853 ha oraz nieruchomość ozn. nr geod.  15/2 (k.m. 4), o pow. 16,9875 ha; w sumie 24,9728 ha.

Kompleks B4: nieruchomość ozn. nr geod. 14/2 (k.m. 5), o pow.5, 2852 ha.

Kompleks B5: nieruchomość ozn. nr geod. 13/4 (k.m. 3), o pow. 2,0120 ha.

Kompleks B6: nieruchomość ozn. nr geod. 13/7 (k.m. 3), o pow. 5,5766 ha.

Kompleks B7: nieruchomość ozn. nr geod.  13/9 (k.m. 3),o pow. 11,4739 ha oraz nieruchomość ozn. nr geod.  16/2 (k.m. 5), o pow. 1,8377 ha; w sumie 13,3116 ha.

Kompleks B8: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 13/11 (k.m. 3) oraz 15/5 (k.m. 4) o łącznej pow.  5,1911ha.

Kompleks B9: nieruchomość ozn. nr geod. 15/4 (k.m. 4),o pow. 6,4594 ha.

Kompleks B10: nieruchomość ozn. nr geod.  15/6 (k.m. 4), o pow. 6,8936 ha.

Kompleks B11: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 15/9 (k.m. 4) oraz 1101/3 (k.m. 6) o łącznej pow. 4,0957 ha.

Kompleks B12: nieruchomość składającej się z działek ozn. nr geod.  13/13 (k.m. 3), 15/7 (k.m. 4),16/3 (k.m. 5) i 1101/5 (k.m. 6) o łącznej pow.  5,7337 ha.

Kompleks B13: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod. 13/10 (k.m. 3) oraz 16/1 (k.m. 5) o łącznej pow.  7,3232 ha.

Kompleks B15: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod.  16/5 (k.m. 5) oraz 1101/7 (k.m. 6)o łącznej pow. 3,6480 ha.

Kompleks B16: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod.  16/4 (k.m. 5) oraz 1101/6 (k.m. 6) o łącznej pow.6,2010 ha.

Kompleks B17: nieruchomość składająca się z działek ozn. nr geod.  15/11 (k.m. 4) oraz 1101/1 (k.m. 6)o łącznej pow. 19,5478 ha.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, niezabudowana. Teren o znacznej różnicy poziomów – ok. 48 m. Możliwość podziału terenu, zgodnie z opracowanymi koncepcjami podziału nieruchomości – działki od 2 ha do 25 ha. Z uwagi na występujące zjawiska krasowe wykluczona zabudowa na części obszaru. Gmina dysponuje opracowaniem ekofizjograficznym dla terenu inwestycyjnego.

Istniejąca infrastruktura:
Energia:

Przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 6 kV, która może zostać wykorzystana na etapie realizacji inwestycji (dostępna moc ok. 3 MW). W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Tucznawa. Możliwość zaopatrzenia terenu inwestycyjnego w energię elektryczną:
- Zasilenie na napięciu 110 kV z SE Tucznawa. Wymaga od inwestora budowy linii 110 kV oraz budowy stacji 110/ SN wg potrzeb.
- Zasilenie na napięciu 20 kV z SE Tucznawa. Do końca II połowy 2017 r. zostanie wybudowany GPZ umożliwiający podłączenie na średnim napięciu wg potrzeb inwestorów.

Woda:

Zasilanie terenu w wodę z wodociągu DN 315 mm zlokalizowanego na terenie inwestycyjnym Tucznawa. Ciśnienie min. 4 bary – 800 m³/d. Po planowanej na rok 2017 rozbudowie wodociągu przepustowość wynosić będzie do 75 l/s. Inwestycja zrealizowana zostanie przez miasto Dąbrowa Górnicza w porozumieniu z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Kanalizacja:

Obecnie realizowana jest inwestycja, której zakończenie planowane jest na 2018 r.

Sieć sanitarna grawitacyjna o średnicy Dn 200 mm, Dn 250 mm i Dn 400 mm rozprowadzona wzdłuż dróg dojazdowych do działek inwestycyjnych (przyłącza przy granicy działek). Ścieki odprowadzane dwoma tłoczniami T1 i T2 (kolektor DN 400) do tłoczni Tworzeń.

Wody deszczowe retencjonowane na poszczególnych działkach inwestycyjnych, odprowadzane do zbiorników retencyjnych (inwestycja Gminy Dąbrowa Górnicza), a następnie do rzeki Trzebyczka.

Gaz:

Zasilanie terenu z gazociągu średniego ciśnienia fi 160 PE zlokalizowanego na terenie inwestycyjnym Tucznawa. Dostępność 6000 Nm3/h. Stacja redukcyjno-pomiarowa znajdująca się na terenie inwestycyjnym posiada przepustowość Q=1700 Nm3/h.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren przemysłowo-usługowy.

Przeznaczenie podstawowe – wielofunkcyjna strefa przemysłowo-usługowa. Przeznaczenie dopuszczalne – składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Plan nie określa powierzchni dopuszczalnej zabudowy.

Forma zbycia: sprzedaż prawa własności w drodze przetargu.


Mapa sferyczna terenu inwestycyjnego Tucznawa

 

Materiał filmowy
Mapa terenu inwestycyjnego

Galeria

Szczególnie polecamy

Teren przemysłowo - usługowy TUCZNAWA

Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej dzielnicy miasta – Tucznawie. W otoczeniu zakłady przemysłowe...

>> więcej

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego rozstrzygnięty

Znamy już laureatów Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali...

>> więcej

W Dąbrowie o motoryzacji na wysokich obrotach.

Trzecia edycja konferencji pn. \"Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa G&oacut...

>> więcej

Program Młody Przedsiębiorca w Dąbrowie Górniczej

Jak skutecznie dobrać zestaw narzędzi marketingu online dla młodej firmy? Jak mierzyć efektywność działań marketingowych? Czy działania wize...

>> więcej

Przydatne linki

Facebook