TŁO
1
2
3
4
RSS
Miejsce silnego wzrostu

Prowadzenie prac rozbiórkowych

Prace budowlane polegające na przeprowadzeniu rozbiórki budowli i budynków posadowionych na danej nieruchomości wymagają uzyskania zgody. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć dopiero na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Rozbiórka niektórych budynków i budowli wymaga jedynie zgłoszenia prac. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót rozbiórkowych.


Do prac rozbiórkowych można przystąpić przed przyjęciem zgłoszenia lub wydania pozwolenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku dokonania zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia.

 

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Wydział odpowiedzialny: Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych – wniosek (druk nr 12 dostępny na stronie BIP).
 • 2 egzemplarze dokumentacji zawierającej: plan sytuacyjny; rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót; termin rozpoczęcia prac.


Opłaty:
Opłaty nie są pobierane.

 

Terminy:  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania

 

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

Wydział odpowiedzialny:  Wydział Urbanistyki i Architektury  (WUA).

 

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (druk nr 13 dostępny na stronie BIP).
 • Szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Pozwolenia, uzgodnienia i opinie innych organów.
 • W zależności od stopnia skomplikowania robót rozbiórkowych: 
  • 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi  dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz 
  • uprawnienia budowlane i zaświadczenie potwierdzające przynależność projektanta do izby samorządu zawodowego.
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora (jeśli występuje).


Opłaty:
36 zł – za wydanie pozwolenia.

 

Terminy: 65 dni od dnia złożenia podania oraz wymaganych materiałów.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290).

 

Dokumenty do pobrania

 

Szczególnie polecamy

Teren przemysłowo - usługowy TUCZNAWA

Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej dzielnicy miasta – Tucznawie. W otoczeniu zakłady przemysłowe...

>> więcej

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego rozstrzygnięty

Znamy już laureatów Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali...

>> więcej

W Dąbrowie o motoryzacji na wysokich obrotach.

Trzecia edycja konferencji pn. \"Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa G&oacut...

>> więcej

Program Młody Przedsiębiorca w Dąbrowie Górniczej

Jak skutecznie dobrać zestaw narzędzi marketingu online dla młodej firmy? Jak mierzyć efektywność działań marketingowych? Czy działania wize...

>> więcej

Przydatne linki

Facebook