TŁO
1
2
3
4
RSS
Miejsce silnego wzrostu

Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dotyczy to obiektów budowlanych, na realizację których wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę oraz w przypadku, gdy Inwestor chce przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót.


Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania następujące ograny:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy,
 • Państwową Straż Pożarną.

Instytucje te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Na zgłoszenie stanowiska instytucje te mają 14 dni.

 

Proces udzielania pozwolenia na użytkowanie wchodzi w zakres zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB). Do tego organu administracji rządowej dokonuje się również złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy. W Dąbrowie Górniczej siedziba Inspektora znajduje się w budynku Centrum Administracyjnego przy ul. Granicznej 21, pok. 021B (parter), tel. 32 295 69 24, 32 295 69 25.

 

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie Inwestor jest obowiązany dołączyć:

 • Oryginał dziennika budowy.
 • Oświadczenie kierownika budowy:
  • o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
  • o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.
 • Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 • Protokoły badań i sprawdzeń.
 • Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
 • Potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.
 • Kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

 

Dokumenty do pobrania


Szczególnie polecamy

Teren przemysłowo - usługowy TUCZNAWA

Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej dzielnicy miasta – Tucznawie. W otoczeniu zakłady przemysłowe...

>> więcej

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego rozstrzygnięty

Znamy już laureatów Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali...

>> więcej

W Dąbrowie o motoryzacji na wysokich obrotach.

Trzecia edycja konferencji pn. \"Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa G&oacut...

>> więcej

Program Młody Przedsiębiorca w Dąbrowie Górniczej

Jak skutecznie dobrać zestaw narzędzi marketingu online dla młodej firmy? Jak mierzyć efektywność działań marketingowych? Czy działania wize...

>> więcej

Przydatne linki

Facebook