TŁO
1
2
3
4
RSS
Miejsce silnego wzrostu

Roczne stawki podatku od nieruchomości

Na podstawie UCHWAŁY NR XXXII/610/13 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, na rok 2015 i na rok 2016 obowiązujących na terene miasta Dąbrowa Górnicza:

(OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, na rok 2015 i na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza) - załącznik


1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej: 0,66 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej: 22,37 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej: 10,61 zł

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni użytkowej: 4,60 zł

e) lokale, sale lekcyjne oraz obiekty sportowe, będące we władaniu placówek objętych systemem oświaty, wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej nie związanej z działalnością oświatową lub objętych systemem pomocy społecznej, wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej: 6,65 zł

f) pozostałych budynków lub ich części, w tym:

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej: 7,41 zł

- od budynków gospodarczych (stodoły, obory, komórki, chlewy) od 1 m² powierzchni użytkowej: 3,84 zł

 

2. od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: 2%

 

3. od gruntów w tym:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m² : 0,81 zł

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1 ha: 4,23 zł

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –
od 1 m² powierzchni - 0,30 zł
Szczególnie polecamy

Teren przemysłowo - usługowy TUCZNAWA

Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej dzielnicy miasta – Tucznawie. W otoczeniu zakłady przemysłowe...

>> więcej

Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego rozstrzygnięty

Znamy już laureatów Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali...

>> więcej

W Dąbrowie o motoryzacji na wysokich obrotach.

Trzecia edycja konferencji pn. \"Dąbrowa Górnicza – Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive – Kierunek Dąbrowa G&oacut...

>> więcej

Program Młody Przedsiębiorca w Dąbrowie Górniczej

Jak skutecznie dobrać zestaw narzędzi marketingu online dla młodej firmy? Jak mierzyć efektywność działań marketingowych? Czy działania wize...

>> więcej

Przydatne linki

Facebook